Servisi

Për të gjitha modelet Citroën por edhe automjeteve të tjera. Veprimet e mirëmbajtjes dhe përditësimet janë të nevojshme për funksionimin e mirë të automjetit tuaj CITROËN përsa i përket sigurisë, performancës dhe komoditetit. Tekniku juaj Citroën trajnohet në mënyrë të vazhdueshme me teknologjinë më të fundit, si dhe dialogon online në kohë reale me ekipin e asistencës teknike Citroën. E gjithë eksperienca jonë është në shërbim të automjetit tuaj.